Uống White glutathione có bị nóng và gây mụn không?