Có phải uống collagen thường xuyên không? Nếu không uống có tác dụng lâu không?