Chế độ dinh dưỡng hợp lí hỗ trợ điều trị viêm đại tràng hiệu quả