Cảnh báo mối liên hệ giữa chiều cao – bệnh tiểu đường – ung thu