Bổ thận hoàn (Vạn Sinh Đường) – sự kết hợp của những vị thuốc quý